Program konference

Úterý
16. dubna 2019 

10:00 Slavnostní zahájení konference
Představitelé Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, SOVAK ČR, BVK a.s., VAS, a.s.

10:15 I. blok přednášek
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství

Novela vodního zákona ve znění č. 113/2018 Sb. a její dopady na provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury
Ing. Evžen Zavadil, Ministerstvo životního prostředí

Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací
Ing. Jiří Duda, Ministerstvo zemědělství

Opatření na nádržích – mimořádné manipulace
Dr. Ing. Antonín Tůma, Povodí Moravy, s.p., Brno

12:30 Oběd

13:30 II. blok  přednášek
Komentář k současné a připravované legislativě ve vodním hospodářství
Ing. Oldřich Vlasák, SOVAK ČR

Generování potřebných zdrojů na obnovu  vodohospodářské infrastruktury
Bc. Jakub Němec, Státní fond životního prostředí, Praha

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, posouzení rizik a plány obnovy
Doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., FAST VUT Brno

15:30 Coffee break

Povinnosti vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury s ohledem na novou legislativu
Ing. Miloslava Melounová
ČSSI – ČSVTS, České Budějovice

Informační systém HAMR pro monitoring sucha
Ing. Adam Vizina, Ph.D.
VÚV, a.s., Praha

Systém nouzového zásobování vodou
Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.
Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno

19:00 Společenský večer

Středa
17. dubna 2019

10:00 III. blok přednášek
Adaptace na změnu klimatu v souvislostech
Ing. Karel Plotěný
ASIO NEW, spol. s r.o., Brno

Modrozelená infrastruktura-její role ve městech, koordinace s vodohospodářskou infrastrukturou
Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH, s.r.o., Brno

Příprava na nové programové období 2021-2027, jak vypadá diskuze o dotační podpoře pro vodárenství + přehled aktuálního stavu čerpání
Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí

Moderní způsoby ochrany vodohospodářské infrastruktury
TRADE FIDES, a.s., Brno

12:00 Závěr konference

12:15 Oběd