Program konference

Program je ve fázi příprav. Příspěvky odborné veřejnosti vítáme.

Hlavní témata IV. ročníku:

Nová a připravovaná legislativa – zejména diskuze k novému vodnímu zákonu a jeho připravované novele doplněné o zvládání such a nedostatku vody.

Opatření pro boj se suchem.

Akumulace vody v krajině a její efektivní využití.

Nový předpovědní systém pro zvládání sucha.

Dotační programy, jejich náplň a hodnocení.

Povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury.

Smart technologie.

Modrozelená infrastruktura – její role ve městech a obcích

Bezpečnost vodních zdrojů.

Regulace vodovodů a kanalizací.

Zkušenosti provozovatelů vodohospodářské infrastruktury.

Havarijní zásobování pitnou vodou.

Propojování vodárenských soustav.

Moderovaná diskuze k připravované legislativě.

Pokud máte zájem přispět do odborného programu přednáškou, kontaktujte prosím organizátora, nebo zašlete vyplněný formulář „CALL FOR PAPERS