Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa Registr právních předpisů pro vodní hospodářství 4.Chemické látky 4.Chemické látky
Akce dokumentů

4.Chemické látky

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Neděle 27.12.2015 11:20


Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka: -

 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Poslední změna:

61/2014 Sb.-účinnost od 7.4.2014, článek V. od 1.7.2014
64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014

Poznámka:

 

120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Poslední změna: 18/2012 Sb.
Poznámka:  

 

59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (PZH)
Poslední změna: 61/2014 Sb. - účinnost od 1.7.2014
Poznámka: zrušen pp č. 224/2015 Sb.

 

350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Poslední změna: 61/2014 Sb. - účinnost od 1.7.2014
Poznámka:  

 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Poslední změna: 87/2014 Sb.-účinnost od 1.6.2014
Poznámka: Účinné od
1.1.2017 § 15 odst. 6
1.1.2014 část I přílohy č. 10
1.1.2018 část II přílohy č. 10Vyhlášky

450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
K zákonu č.: 254/2001Sb.
Poslední změna: 175/2011 Sb.
Poznámka: -

 

343/2011 Sb. o seznamu účinných látek
K zákonu č.: 120/2002 Sb.
Poslední změna: 91/2013 Sb.
Poznámka:  

 

402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
K zákonu č.: 350/2011 Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
K zákonu č.: 350/2011Sb.
Poslední změna: -
Poznámka:  

 

163/2012 Sb.   o zásadách správné laboratorní praxe 
K zákonu č.: 350/2011 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:  

 


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 (REACH) - ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
1272/2008 (CLP) - ze dne 16.12.2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

Nadcházející události
06.02.2018: Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
06.02.2018: Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
07.02.2018: Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
13.02.2018: České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
15.02.2018: Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“


 


 

« leden 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist