Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Technická normalizace Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem
Akce dokumentů

Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Čtvrtek 06.11.2014 11:43

ÚNMZ sděluje, že při přípravě rozpočtu ČR pro rok 2015, vzneslo Ministerstvo financí (dále jen „MF“), z důvodu udržení prezentovaného schodku státního rozpočtu ČR, požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem.

Tento požadavek se promítl do Usnesení vlády ČR  č. 437 ze dne 16. června 2014.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) byl tedy povinen uvedené usnesení vlády naplnit konkrétním obsahem, tj. připravit návrh novely Vyhlášky MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování (dále jen „cenová vyhláška“).

Navrhované změny cenové vyhlášky budou spočívat jednak ve zkrácení doby přístupu ke čtení technických norem z  1 roku na 6 měsíců a jednak ve zrušení neomezeného tisku technických norem, spolu se zavedením limitu 1000 stránek za částku 3500 Kč. V případě, že zákazník tiskový limit vyčerpá, bude si moci v příslušném šestiměsíčním období dokoupit další stránky k tisku, a to bez toho, aby bylo nutné opětovně obnovovat (a platit) přístup do databáze jako takové. Tyto změny budou platné pro část Public (jednotlivci) i Profi (firmy).

Cílem změny cenové politiky v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám a současně s tím nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů. Dalším z cílů navrhované novely cenové vyhlášky je omezení nelegálního šíření technických norem v ČR. Z dostupných statistik vyplývá, že neomezený tisk technických norem je využíván uživateli technických norem nejen v souladu s právními předpisy, nýbrž dává široký prostor pro nelegální distribuci takto tištěných technických norem. Omezení tisku na 1000 stránek za částku 3500,-/6 měsíců má mj. zabránit tomu, aby se neomezený tisk nezneužíval k nelegálnímu šíření vytištěných technických norem.

Výše popsané změny samozřejmě u některých uživatelů mohou způsobit nárůst administrativy i nákladů, nicméně výše uvedené změny lze považovat za přijatelný kompromis ve vztahu k požadavku MF. Účinnost novely cenové vyhlášky se předpokládá k 1. 1. 2015, zákazníci, kterým končí přístup či smluvní vztah do tohoto data mohou objednávat přístup podle stávajících podmínek. Pro lepší orientaci uvádíme navrhované změny v níže uvedené tabulce.

Návrh příslušné části cenové vyhlášky:

Stav do 31.12.2014

Stav od 1.1.2015

B. Poskytnutí přístupových práv

V Kč

B. Poskytnutí přístupových práv

V Kč

a. k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jedno heslo platné jeden rok

 

 

 

1 000,-

a. k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců

1 000,-

c.  k individuálnímu čtení  elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jedno heslo platné jeden rok:
b.1. tisk do 50 stran včetně
b.2. tisk do 200 stran včetně
b.3. tisk bez omezení

 1 500,-
2 500,-
3 500,-

c.  k individuálnímu čtení  elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:
1. tisk do 50 stran včetně
2. tisk do 200 stran včetně
3. tisk do 1 000 stran včetně možnost dokoupení tisku:
1. do 50 stran včetně
2. do 200 stran včetně
3. do 1 000 stran včetně

 1 500,-
2 500,-
3 500,-


500,-
1 500,-
2 500,-

 

Zdroj: www.unmz.cz

 

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist