Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Technická normalizace Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství
Akce dokumentů

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Úterý 10.03.2015 23:03

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství. Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Distribuci TNV v tištěné podobě zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (M. Fenyková, J. Imrichová), e-mail:marta.fenykova@hydroprojekt.cz nebo jana.imrichova@hydroprojekt.cz.

Sweco Hydroprojekt a.s. vede archiv výtisků TNV a požadované normy může zasílat na základě objednávky.

Na těchto stránkách jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

V roce 2014 byly v oboru hydrotechniky a hydromeliorací revidovány TNV 75 2103  Úpravy řek, TNV 75 2303  Jezy a stupně a ČSN 75 4210  Hydromeliorace – Odvodňovací kanály.

TNV 75 2103  Úpravy řek platí pro navrhování úprav koryt řek a vodních toků majících stejný charakter jako řeky. Je věnována především technickým úpravám koryt, které však  mohou narušovat přirozený stav vodních toků, což může nepříznivě ovlivňovat jejich ekologický stav. Proto mohou být tyto úpravy prováděny jen v situacích, kdy je toto řešení nezbytné a nemůže být nahrazeno přírodě bližším řešením, a to pouze v odůvodněném rozsahu a za minimalizace nepříznivých vlivů na ekologický stav vodního toku.

Společnou kmenovou normou pro úpravy koryt vodních toků všech velikostí a druhů je ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků.

TNV 75 2303  Jezy a stupně platí pro navrhování jezů a stupňů  v přirozených i upravených korytech vodních toků. Platí rovněž pro navrhování balvanitých skluzů, které nahrazují stupně nebo jezy.

Norma by měla sloužit pro navrhování, výstavbu, provoz a údržbu jednotlivých druhů vzdouvacích zařízení (jezů) a zařízení snižujících podélný sklon dna přirozených i upravených koryt vodních toků.

ČSN 75 4210  Hydromeliorace – Odvodňovací kanály platí pro navrhování a výstavbu otevřených a krytých odvodňovacích kanálů, které jsou součástí hlavní hydromeliorační sítě a slouží k odvádění vody a regulaci odtoku vody z odvodňovaného území. Kromě této funkce mohou mít odvodňovací kanály v určitých případech řadu sekundárních funkcí, zejména ekologické, akumulační, přívodu závlahové vody v době sucha apod.

Revize ČSN 75 4210 byla zpracována v roce 2014 a byla předána Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do schvalovacího řízení. Touto normou bude nahrazena ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály z února 1993.

Přílohy:

​Zdroj: eAGRI

  •  

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist