Novinky v technické normalizaci – listopad 2021

Určené normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády ČSN EN 206+A2 732403Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Zrušené určené normy ČSN EN 206 + A1 732403Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shodaPo omezenou dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ lze technické požadavky na beton stanovené nařízením vlády splnit též využitím…

Více zde >>>