Pražská vodohospodářská společnost vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením společnosti

Pražská vodohospodářská společnosti a.s. dne 18. 8. 2023 vyhlásila Výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti, s kvalifikací na funkci generálního ředitele Společnosti. Náplň činnosti Jako člen statutárního orgánu, člen představenstva případně pověřený výkonem funkce generálního ředitele Společnosti, bude vybraný a následně zvolený člen představenstva odpovídat za řízení celé Společnosti, přípravu strategie a dosahování stanovených cílů. Takto zvolený člen představenstva bude primárně odpovědný za výsledky a hospodářský výsledek Společnosti a plnění všech povinností, které mu jsou uloženy zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Vážení uchazeči,…

Více zde >>>