MMR: Aktuální stav digitalizace stavebního řízení a návrh dalšího postupu

Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) je jednou hlavních z priorit Ministerstva pro místní rozvoj a „Programového prohlášení vlády“ v oblasti bydlení, stavebního zákona a územního plánování. Cílem materiálu je informovat vládu ČR o dosavadním stavu DSŘ a představit možná řešení dalšího postupu s ohledem na současnou situaci zadávacích řízení k zajištění DSŘ. MMR je na základě zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. MMR v souladu s tímto zákonem zahájilo práce na zajištění DSŘ. Architektura DSŘ byla schválena za předchozí…

Více zde >>>