Plán legislativních prací vlády na rok 2024 – výběr pro vodárenství a vodní hospodářství

Předložený návrh Plánu legislativních obsahuje celkem 87 legislativních úkolů, z toho 3 věcné záměry zákonů, 10 návrhů zákonů, 43 návrhů novel zákonů, 19 návrhů nařízení vlády, 11 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Asi 41 % legislativních návrhů obsažených v Plánu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii. leden 2024 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění…

Více zde >>>