Program konference

Hlavní témata přednášek V. ročníku konference:

Legislativa
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Zohlednění adaptačních opatření v plánech obnovy a rozvoje VaK
Financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, programy
Benchmarking zaměřený na vodárenskou infrastrukturu
Příprava obnovy vodárenských soustav
Obnova vodovodních a kanalizačních sítí
Zkušenosti vlastníka vodohospodářské infrastruktury
SMART CITIES VHI a udržitelný rozvoj
Požadavky na kvalitu vody
Obnova a modernizace kalového hospodářství – ČOV
Likvidace kalů z ČOV
Obnova malých ČOV
Recyklace vody v praxi
Obnova VaK bezvýkopovou technologií, metody, prezentace projektů
Nové standardy pro bezvýkopové technologie
Materiály, technologie, snižování energetické náročnosti
Obnova a ochrana vodních zdrojů