Tvorba věcně usměrňovaných cen za vodu pitnou a odvádění a čištění odpadních vod

Obracíme se na Vás se zdvořilým dotazem, zda náklady, které vznikají společnostem oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s prováděním cenové kontroly příslušnými finančními ředitelstvími, lze považovat za ekonomicky oprávněné náklady v souvislosti s regulací cen vody pitné, odvedené a předané. Jedná se o náklady spojené se : zpracováním odborných posudků, které slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem právní poradenství a stanoviska, která slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem zpracování analýz spojených sloužícím k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem…

Více zde >>>

Metodické dotazy k zákonu č. 586/1992 Sb.

Stanovisko ministerstva financí k dotazu Ing. Pavla Peroutky zda lze považovat prostředky vyčleněné na obnovu vodohospodářské infrastruktury za daňově uznatelné náklady, vzhledem k povinnosti, vyplývající ze zákona. Ministerstvo financí ČRředitel odboru přímých daní Letenská 15110 00 PRAHA 1 České Budějovice 27.5.2008 Evidence pronajatého majetku Za Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR se na Vás obracím s následující problematikou: V souvislosti s privatizací vodohospodářského majetku se v České republice uplatňuje především model oddělených společností. Při tomto modelu provozovatelské organizace si pronajímají majetek od vlastníků vodohospodářského infrastrukturního majetku, tj. od obcí, měst,…

Více zde >>>