Přihláška účasti

Přihláškový formulář prosím vyplňte pečlivě. Na jeho základě Vám bude vystaven elektronický daňový doklad.

  Účastník:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, organizační informace a pokyny

  Fakturační údaje:
  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:


  Doplňující informace k objednávce
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. specifickou splatnost faktury apod.

  Příloha k objednávce
  Pokud Vaše interní pravidla vyžadují vystavení Vaší objednávky, můžete ji ve formátu pdf nahrát zde jako přílohu přihlášky

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.

  Přihlásit se můžete také vyplněním interaktivního formuláře ve formátu pdf, který zašlete na adresu organizátora.