Organizační pokyny

Místo konání:

Hotel Myslivna ***
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno

Poloha GPS:

549°11’19.115 N 16°33’12.607 E

Přihlášky účasti:

Účastníci se mohou přihlásit online, nebo odesláním přihláškového formuláře ve formátu pdf.

Parkování:

Pro účastníky akce je zajištěno parkování zdarma na hotelových parkovištích.

Ubytování:

Pro účastníky je zajištěna dostatečná ubytovací kapacita v místě konání za zvýhodněné ceny. Účastníci si ubytování zajišťují sami, podle svého výběru. Pro rezervaci ubytování použijte heslo „OBNOVA“.

Rezervace ubytování:
Tel.: +420 547 107 801 
Tel.: +420 547 107 800 
Fax.: +420 547 107 707 
e-mail: hotel@hotelmyslivna.cz

Rezervace ubytování on-line

Pokud účastník požaduje vystavení zálohové faktury, je možné provést rezervaci ubytování prostřednictvím organizátora. V takovém případě cena za ubytování zahrnuje manipulační poplatek.

Účastnický poplatek – vložné

Účastnický poplatek A. – vložné 4.356 Kč
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)
Účastnický poplatek B. – snížené vložné 3.630 Kč
Členové SMO, města a obce
(Základ 3.000,- DPH 21% 630,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek přístupný on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení.

Platby za vložné a ubytování poukažte na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 32002, konstantní symbol 0308.

Odborná garance:

Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team

Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp, grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.