Doprovodná výstava / reklamní služby na konferenci

Součástí konference je také doprovodná výstava výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací, která se bude konat v prostorech kongresového centra hotelu TAMMEL. Kongresové centrum tvoří kompaktní celek několika sálů a vytváří ideální podmínky pro neformální setkání v rámci akce.

V rámci prezentace Vaší společnosti si můžete vybrat ze široké palety nabízených služeb:

A. Účast na akci formou partnerství

Partnerství konference Obnova je strukturováno podle povahy a důležitosti na tři úrovně. Partneři čerpají komplexní balíček služeb v rozsahu viz. Tabulka partnerských služeb v rámci konference. Balíček lze upravit na míru přesně potřebám a požadavkům partnera konference.

Generální partner
Nejvyšší forma partnerství konference určená pro společnosti s významným postavením v oboru, generálním partnerem můžou být maximálně dvě společnosti současně. Veškeré reklamní prvky jsou umístěny v prestižní velikosti i umístění jak na konferenčních materiálech, tak na bannerech, posterech, webu apod. Cena za generální partnerství se sjednává smluvně.

Hlavní partner 
Hlavní partner je druhá nejvyšší forma partnerství konference. Počet hlavních partnerů je také omezen na šest. Hlavní partner čerpá podobnou škálu služeb, jako generální partner

Partner
Nabídka partnerství konference je určena zejména dodavatelům výrobků a služeb v oboru. Zahrnuje daleko více marketingových prvků, než čerpá vystavovatel. Partnerství představuje výhodný balíček služeb pro účast a prezentaci na konferenci.

B. Vystavovatel

V předsálí je vyhrazen prostor pro prezentaci. Vystavovatel obdrží vyhrazený prostor cca 6m2 zahrnující stolek a dvě židle.

K této základní nabídce lze dokoupit další stoly, volnou plochu, přípojku el. energie, nebo stravovací komplet.

C. Reklama ve sborníku referátů

Každý účastník konference obdrží sborník referátů ve formě publikace formátu A4 s lepenou vazbou a také elektronickou verzi na CD-ROM.
Sborník lze využít pro inzerci formou celostránkové barevné reklamy, nebo publikováním PR článku, který bude zařazen do obsahu sborníku.

D. Reklama v přednáškovém sále

Do přednáškového sálu je možné umístit logo, rollup. Dále je možné využít projekční plochu a logo promítat v průběhu dne zařazené do smyčky během přestávek v programu.

E. Prospektová služba

Účastníci obdrží u prezence balíček materiálů v konferenční tašce. Do ní lze umístit materiály (prospekty, katalogy, nebo i drobné reklamní předměty) dodané v předstihu organizátorovi konference.
Dále může dodané prospekty roznést personál organizátora před započetím programu.

Formulář objednávky reklamních služeb ke stažení

Tabulka partnerských služeb v rámci konference

Stupeň partnerstvíPartnerHlavní partnerGenerální partner
Cena bez DPH20 000 Kč30 000 KčDohodou
Účast na akci2 osoby3 osobyDohodou
Logo na pozvánceNeAnoAno
Logo v čele konferenceAno Prestižní umístěníPrestižní velikost
i umístění
Logo na konferenčních rollupechAnoAnoAno
Logo na webu konference
(sekce portálu vakinfo)
AnoAnoAno
Logo na pozvánce na společenský večerAnoAnoAno
Vlastní banner/roll up v sáleAno (1x)Ano (3x)Ano (6x)
Vlastní banner/roll up v předsálíAno (1x)Ano (2x)Ano (6x)
Výstavní plochaStolek
2x židle
Stolek
2x židle + 6m2
Stolek
2x židle + 12m2
Vkládání firemních materiálů
do konferenčních tašek
AnoAnoAno
Reklama v elektronickém sborníku referátůNeAno Ano
Reklamní obsah v elektronickém sborníkuNeAnoAno
Komerční prezentace v rámci
odborného programu konference
NeAno
10 min max.
Ano
20 min max.
Prezentace v rámci
společenského večera konference
Poděkování
moderátora
Vystoupení
zástupce
Vystoupení
zástupce
Vlastní konferenční centrum / salonekNeNeDohodou
Prezentace na portálech vakinfo.czLogoLogo + PR článekLogo + PR + Banner
na 12 měsíců

Balíček reklamních služeb je samozřejmě možno po dohodě upravit na míru dle požadavků partnera.