Organizační pokyny

Místo konání

Hotel Tammel ****
17. listopadu 58
506 01 Jičín

Odkaz na Google Maps
Odkaz na Mapy.cz

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek – vložné standard 6 655 Kč včetně DPH

(5500 Kč základ, 1156 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek – členové ČKAIT 6 050 Kč včetně DPH

(5000 Kč základ, 1050 Kč 21% DPH)
Sleva pro členy ČKAIT, kteří do přihláškového formuláře uvedou členské číslo.

Účastnický poplatek – města, obce a pracovníci státní správy 5 929 Kč včetně DPH

(4 900 Kč základ, 1029 Kč 21% DPH)
Sleva pro zaměstnance MěÚ, OÚ a pracovníky státní správy (MZE, MŽP, vodoprávní úřady apod.)

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz vystavená faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Organizátor rezervoval celou kapacitu hotelu TAMMEL a dalších hotelů v Jičíně.
Účastníci konference mohou také využít široké škály ubytovacích služeb ve Jičíně a okolí individuálně dle svého výběru.

Přehled ubytovacích kapacit

Parkování

Parkovat lze na hotelovém parkovišti, přilehlém parkovišti u městského úřadu. S jistotou lze také zaparkovat na parkovišti v ulici Na Hrádku, které je vzdáleno 5 min pěšky (300m) od hotelu TAMMEL.

Doprava

Pro pohodlnou a bezpečnou přepravu lze využít místních provozovatelů taxislužeb.

TAXI NONSTOP JIČÍN – Vladimír Šturma
603 380 112

TAXI MARŠÍK
603 245 593

Speed Taxi
787 038 800

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://medim.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

Informace, přihlášky, ubytování, reklamní služby

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.

Zpět na hlavní stránku >>>