Organizační pokyny k semináři Vodárenská legislativa 2022

Místo konání

Hotel Energie ***
Plzeňská 276
150 00 Praha 5
Tel recepce.: 257 282 257

Souřadnice GPS

50°04’04.9″N 14°19’48.4″E

Účastnický poplatek – vložné

Standardní vložné 2000 Kč bez DPH

2420 Kč vč. DPH, vložné obsahuje náklady na zajištění akce, pronájem prostor, občerstvení a stravování.

Vložné pro města, obce a státní správu – 1600 Kč bez DPH

1936 vč. DPH, vložné obsahuje náklady na zajištění akce, pronájem prostor, občerstvení a stravování.

Organizace akce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou k dispozici na:
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/

Organizátor

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky:

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.