Vodovodní a kanalizační přípojky

11. 6. 2019
Ústav jazykové přípravy Univerzity Karlovy
Zámek Poděbrady

I. informace

Program semináře:
Legislativa v oblasti – současný stav
Současný stav v oblasti přípojek
Navrhování a dimenzování přípojek
Technická řešení vodovodních přípojek – materiály, armatury
Zřizování a provoz přípojek
Problematika podružných měření
Osazování vodoměrů na vodovodních přípojkách, nové technologie odečtu
Neoprávněný odběr
Stavebně-technický stav přípojek

Součástí programu bude moderovaná diskuze, kde bude vyhrazen prostor pro pro vaše dotazy.

Program akce je v přípravě, případné podněty a připomínky zasílejte na adresu organizátora:
Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
e-mail: konference@medim.cz
Tel.: 283 981 818