1. Akce
  2. Konference

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

POTRUBÍ 2024

Hotel Tammel**** Jungmannova 1132, Jičín

Jičín bude ve dnech 23.-24. dubna 2024 hostit již v pořadí pátý ročník specializované konference POTRUBÍ 2024. V rámci dvoudenní konference se představí moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu, realizaci, inspekci a opravách potrubních sítí. Součástí akce bude také prezentace výrobků a služeb. Program konference Organizační pokyny Přihláška on-line Dokumenty ke stažení Doprovodná výstava

7260 Kč

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2024

Hotel Studánka Letovisko-Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

10 let od první konference v ČR na téma Vodárenská hydrogeologie Datum konání: 24. - 25. 4. 2024 Místo konání: Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou Uzávěrka přihlášek pro účastníky: 1. 4. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu   Program přednášek: Úvodní slovo k odbornému programu Vývoj stavu podzemních vod v ČR za posledních 10 let Vývoj jakosti podzemních vod v ČR za poslední desetiletí Aktuálne hodnotenie zdrojov podzemnej vody a ich ochrana na Slovensku Bilancování podzemních vod v ČR na příkladech několika svrchnokřídových rajonů Aktuální trendy a postupy při budování…

4790 Kč

PITNÁ VODA 2024

HOTEL PALCÁT TÁBOR 9. května 2471, Tábor

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů. V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny. Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace…

7400 Kč

OBNOVA 2024

Hotel Tammel**** Jungmannova 1132, Jičín

Obnova vodohospodářské infrastruktury 2024