1. Akce
  2. Konference

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

PITNÁ VODA 2024

HOTEL PALCÁT TÁBOR 9. května 2471, Tábor

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů. V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny. Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace…

7400 Kč

OBNOVA 2024

Hotel Tammel**** Jungmannova 1132, Jičín

Obnova vodohospodářské infrastruktury 2024