1. Akce
  2. Kurz

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

VÝPOČTY POTRUBÍ

Wellness & Congress Hotel U Kata Štefánikova 92, Kutná Hora

Dvoudenní intenzivní specializovaný kurz pro konstruktéry, projektanty a specialisty provozu průmyslových a energetických provozů Kurz je členěn do patnácti samostatných kapitol: Teoretický základ všeobecný Tvorba potrubní třídy Kompenzace délkové roztažnosti potrubí a trasování potrubí Zatížení potrubí Mezní stavy potrubí Vyhodnocování napětí a jiných mezních stavů únosnosti Stabilita potrubí Únosnost hrdel aparátů a potrubních spojů Uložení a podpěry potrubí Potrubí v zemi Potrubí z plastů Laminátová potrubí Výpočty maximálních velikostí vad za provozu Zařazení potrubí do kategorií dle PED Výpočtové programy pro potrubí

8349 Kč