VYDANÉ ČSN – ŘÍJEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN ISO 11799 (01 0169)
kat.č. 502836
Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 11799 (01 0169) Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů; Vydání: Únor 2006

ČSN ISO/IEC 17021-2 (01 5257)
kat.č. 503453
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO/IEC TS 17021-2
(01 5257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu; Vydání: Únor 2014

ČSN EN 13618 (13 7194)
kat.č. 503458
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13618 (13 7194) Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy; Vyhlášena: Červen 2017

ČSN EN 62264-3 ed. 2 (18 2002)
kat.č. 503183
Integrovaný systém podnikového řízení – Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů*); (idt IEC 62264-3:2016); Vydání: Říjen 2017
S účinností od 2020-01-20 se zrušuje
ČSN EN 62264-3 (18 2002) Integrovaný systém podnikového řízení – Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů; Vydání: Duben 2008

ČSN EN 13253 (80 6153)
kat.č. 503269
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů);
Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13253 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů);
Vyhlášena: Únor 2017
S účinností od 2018-07-31 se zrušuje
ČSN EN 13253+A1 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů);
Vydání: Únor 2016

ČSN EN 13254 (80 6154)
kat.č. 503271
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13254 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vyhlášena: Únor 2017
S účinností od 2018-07-31 se zrušuje
ČSN EN 13254+A1 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vydání: Únor 2016

ČSN EN 13255 (80 6155)
kat.č. 503273
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13255 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vyhlášena: Únor 2017
S účinností od 2018-07-31 se zrušuje
ČSN EN 13255+A1 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Únor 2016

ČSN EN ISO 19353 (83 3251)
kat.č. 503207
Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana;
(idt ISO 19353:2015); Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana; Vyhlášena:
Červenec 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13253+A1 (80 6153)
kat.č. 503270
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů);
Vydání: Únor 2016
Změna Z2; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Únor 2017

ČSN EN 13254+A1 (80 6154)
kat.č. 503272
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vydání: Únor 2016
Změna Z2; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Únor 2017

ČSN EN 13255+A1 (80 6155)
kat.č. 503274
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Únor 2016
Změna Z2; Vydání: Říjen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Únor 2017

Související články