VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN 75 2340
kat.č. 503215
Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 15975-1+A1 (75 5030)
kat.č. 503175
Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro management rizik a krizové řízení – Část 1: Krizové řízení; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15975-1+A1 (75 5030) Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – Část 1: Krizový management; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN 75 6402
kat.č. 503158
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel; Vydání: Únor 1998

ČSN EN 12566-3 (75 6404)
kat.č. 503203
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12566-3 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vyhlášena: Březen 2017
S účinností od 2018-05-31 se zrušuje
ČSN EN 12566-3+A2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vydání: Únor 2014

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (75 6404)
kat.č. 503156
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12566-6 ed. 2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; Vyhlášena: Březen 2017
S účinností od 2018-05-31 se zrušuje
ČSN EN 12566-6 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; Vydání: Srpen 2013

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (75 6404)
kat.č. 503157
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12566-7 ed. 2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vyhlášena: Březen 2017
S účinností od 2018-05-31 se zrušuje
ČSN EN 12566-7 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vydání: Září 2013

ČSN EN 16170 (83 8130)
kat.č. 503212
Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES); Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16170 (83 8130) Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES); Vyhlášena: Květen 2017

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 15493 (64 6404)
kat.č. 503284
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady; Vydání: Leden 2004
Změna A1; (idt ISO 15493:2003/Amd.1:2016); (idt ISO 15493:2003/Cor.1:2004);
Vydání: Září 2017

ČSN 75 5411
kat.č. 503159
Vodovodní přípojky; Vydání: Duben 2006
Změna Z1; Vydání: Září 2017

ČSN EN 12566-3+A2 (75 6404)
kat.č. 503206
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vydání: Únor 2014
Změna Z2; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-6 (75 6404)
kat.č. 503161
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků;
Vydání: Srpen 2013
Změna Z2; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-7 (75 6404)
kat.č. 503162
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vydání: Září 2013
Změna Z2; Vydání: Září 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

Související články