VYDANÉ ČSN – SRPEN 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 62741 (01 0682)
kat.č. 502160
Prokazování požadavků na spolehlivost – Průkaz spolehlivosti; (idt IEC 62741:2015); Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 62741 (01 0682) Prokazování požadavků na spolehlivost – Průkaz spolehlivosti; Vyhlášena: Září 2015

ČSN 01 8003
kat.č. 503050
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích; Vydání: Říjen 2002

ČSN EN 1453-1 (64 3191)
kat.č. 503019
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1:
Požadavky na trubky a systém; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1453-1 (64 3191) Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Prosinec 2000

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404)
kat.č. 502846
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vyhlášena: Březen 2017
S účinností od 2018-05-31 se zrušuje
ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Únor 2001

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (75 6404)
kat.č. 502844
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12566-4 ed. 2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vyhlášena: Březen 2017
S účinností od 2018-05-31 se zrušuje

ČSN EN 12566-4 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Červen 2008

ČSN EN 15863 (83 8009)
kat.č. 502841
Charakterizace odpadů – Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti – Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15863 (83 8009) Charakterizace odpadů – Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování – Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených podmínek; Vyhlášena: Listopad 2015

ČSN EN 16171 (83 8131)
kat.č. 503034
Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS); Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16171 (83 8131) Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS); Vyhlášena: Květen 2017

Změny:

ČSN EN 12566-1 (75 6404)
kat.č. 502847

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Únor 2001
Změna Z2; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 12566-4 (75 6404)
kat.č. 502845
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Červen 2008
Změna Z2; Vydání: Srpen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2017

ČSN EN ISO 9308-1 (75 7836)
kat.č. 503047
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry;
Vydání: Duben 2015
Změna A1; (idt ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016); Vydání: Srpen 2017

ČSN 75 9010
kat.č. 502760
Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Únor 2012
Změna Z1; Vydání: Srpen 2017

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 13 8768 Přechodový spoj IPE – ocel typ PNP II; z 1983-05-03; Zrušena k 2017-08-01

Související články