Přihláška účasti

Přihláškový formulář prosím vyplňte pečlivě. Na jeho základě Vám bude vystaven elektronický daňový doklad.

Účastník:

Závazně objednávám účastnický poplatek - vložné:Potvrzení o provedení platby

Potvrzujeme, že jsme dne uhradili účastnický poplatek ve výši z našeho účtu č.: vedeného u na bankovní účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 32002, konstantní symbol 0308.

Žádáme vystavení zálohové fakturyPožadujeme zajištění ubytování

Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.

Přihlásit se můžete také vyplněním interaktivního formuláře ve formátu pdf, který zašlete na adresu organizátora.