Mezinárodní organizace pro standardizaci uvolnila vybrané normy ISO v rámci boje s COVID-19 k volnému použití

V rámci boje s COVID-19 jsou na stránkách iso.org k dispozici vybrané normy k bezplatnému použití. Seznam vybraných ISO naleznete na stránce https://www.iso.org/covid19. Vybrané normy jsou především určeny pro výrobce ochranných pomůcek, oděvů a zdravotnických přístrojů, nicméně lze nalézt několik standardů, které naleznou uplatnění při řízení rizik a krizovém managementu společnosti:

Základní pokyny pro řízení rizik

ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines

Standardy pro krizové řízení společnosti

ISO 22301:2019, Security and resilience – Business continuity management systems –Requirements

ISO 22316:2017, Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes

ISO 22320:2018, Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management

ISO 22395:2018, Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

Související články