Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odbíranou ze zdroje

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovit jednotkovou cenu poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody z původních 6 Kč/m3 na 9 Kč/m3. Nařízení vlády lze připomínkovat do 18.10.2019. Materiál je zpracován mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2019. Návrh nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava vychází z § 46 odst. 4…

Více zde >>>