6. Krizové řízení

Zákony

320/2015 Sb.
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

181/2014 Sb.
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

241/2000 Sb.
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

240/2000 Sb.
o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)

239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyhlášky

437/2017 Sb.
o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Nařízení vlády

432/2010 Sb.
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

462/2000 Sb.
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)