Program semináře Vodárenská legislativa 2022

Vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích – základní východiska

Na úvod vymezíme základní východiska zákonů určujících právní vztahy ve vodárenství, včetně posledních trendů vývoje legislativy.
Aplikace vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích v praxi

V návaznosti na aplikační praxi uvedených zákonů se zaměříme na řešení následujících praktických témat:

  • Právní povaha čistírenského kalu jako odpadní vody nebo závadné látky (odpadu)
  • Předpoklady pro zproštění odpovědnosti podnikající fyzické osoby a právnické osoby za přestupek
  • Postavení a vyjadřovací činnost vodáren v procesu povolování investičních záměrů (od územního plánování přes územní a stavební řízení až ke kolaudaci) a závazky vyplývající z vyjadřovací činnosti
  • Praxe rezervace kapacity na vodovodech a kanalizacích pro rozvojové a invetsiční záměry
  • Nastavení provozně souvisejících vztahů mezi vlastníky a provozovateli
  • Předpoklady a důsledky stanovení povinnosti veřejné služby
  • Majetkoprávní vypořádání vodovodů a kanalizací, včetně využití zákonných věcných břemen ve prospěch vodovodů a kanalizací
  • Zápisy vodovodů a kanalizací do katastru nemovitostí
  • Zajištění přístupu k vodovodům a kanalizacím

Krátká informace k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

Časová osnova semináře

08,30 Registrace, ranní káva
09,00 Zahájení
10,30 Coffee Break
12,30 Závěr semináře, oběd