Vydané ČSN – Prosinec 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN ISO 31000 (01 0351)
kat.č. 505890
Management rizik – Směrnice;
Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 13480-6 (13 0020)
kat.č. 504892
Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi;
Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13480-6 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN ISO 11298-1 (64 6422)
kat.č. 506260
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11298-1:2018); Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11298-1 (64 6422) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427)
kat.č. 506259
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11297-1:2018); Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427) Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; Vydání: Leden 2014

ČSN EN 16933-2 (75 6109)
kat.č. 506425
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh;
Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16933-2 (75 6109) Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 16941-1 (75 6781)
kat.č. 506420
Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod;
Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16941-1 (75 6781) Systémy pro využítí nepitné vody na místě – Část 1: Systémy pro využití dešťových vod; Vyhlášena: Červenec 2018

ČSN ISO 5667-20 (75 7051)
kat.č. 506312
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace; Vydání: Prosinec 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 5667-20 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace; Vydání: Červen 2017

ČSN EN ISO 21225-1 (64 6428)
kat.č. 505745
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek; EN ISO 21225-1:2018; ISO 21225-1:2018; Platí od 2019-01-01

ČSN EN ISO 21225-2 (64 6428)
kat.č. 505747
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling); EN ISO 21225-2:2018; ISO 21225-2:2018; Platí od 2019-01-01

Související články