VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
tel.: 545 532 111, fax: 545 222 820
e-mail: sekretariat@vasgr.cz, http://www.vodarenska.cz

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,

je v České republice největší ryze česká firma provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky jsou prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s. r. o. svazky měst a obcí i samostatné obce. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.
VAS dodává již 25 let pitnou a čistí odpadní vodu pro více než 540 tisíc obyvatel v 700 obcích okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině pak provozuje vodovody a kanalizace na území okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Celkem VAS provozuje 7 % veškeré vodárenské sítě v České republice a podle objemu dodávané pitné vody je šestou největší společností v tuzemsku.
Její odborníci zajišťují provoz více jak 80 úpraven vod a 140 čistíren odpadních vod.
Jsme vítězi Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016 a držiteli Ceny hejtmana Jihomoravského kraje i hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a certifikátů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Obraťte se na nás přímo v regionech, kde naleznete naše zákaznická centra:

Divize Boskovice
17. listopadu 14
680 19 Boskovice
Tel.: 516 427 211
Fax: 516 427 250
E-mail: sekretariat@vasbo.cz

Divize Brno-venkov
Soběšická 156
Lesná
638 00 Brno
Tel.: 545 532 111
Fax: 545 532 392
E-mail: sekretariat@vasbv.cz

Divize Jihlava
Žižkova 93
586 29 Jihlava
Tel.: 567 569 111
Fax 567 308 421
E-mail: sekretariat@vasji.cz

Divize Třebíč
Kubišova 1172
674 11 Třebíč
Tel.: 568 899 111
Fax: 568 899 165
E-mail: sekretariat@vastr.cz

Divize Znojmo
Kotkova 20
670 25 Znojmo
Tel.: 515 282 567
Fax: 515 225 022
E-mail: sekretar@vaszn.cz

Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 651 111
Fax: 566 651 195
E-mail: divize@vaszr.cz

Vodohospodářské laboratoře
Soběšická 151
Lesná
638 00 Brno
Tel.: 545 532 432
Fax: 545 222 674
E-mail: info@vastd.cz

Související články