Plastové vyrovnávací a roznášecí prstence systému Aquion TVRT

Chcete mít ve Vašem městě ulice v co nejlepším stavu? Zajímá Vás, jak prodloužit životnost pozemních komunikací okolo poklopů a vpustí ve Vašem okolí a zároveň ušetřit?

Použití plastových vyrovnávacích a roznášecích prstenců systému Aquion TVRT Vám ušetří nejen finanční prostředky, ale zrychlí i opravy a výstavbu silničních komunikací a zvláště kanalizačních poklopů, uličních vpustí i vodárenských poklůpků. Použití tohoto způsobu ukládání pomůže zlepšit stav a prodloužit životnost pozemních komunikací okolo poklopů a vpustí. Jedná se o prvky z termoplastu, přičemž únosnost použitého materiálu je dvakrát vyšší než u nejlepšího rychle-tuhnoucího betonu. Plastové prvky mnohem lépe odolávají mrazovým cyklům, jsou chemicky inertní a pohlcují rázy dopravy, což přispívá ke snížení hlučnosti. Porušení povrchu vozovky se nejčastěji objeví v prvé řadě okolo poklopů kanalizačních šachet, uličních vpustí a dalších objektů v pozemních komunikacích. Silnice bez poruch a výtluků jsou základem bezpečného a plynulého silničního provozu. Dobrý stav pozemních komunikací zlepšuje také estetickou stránku našich měst a obcí. Objekty uložené na plastových prvcích vydrží v dobrém stavu déle než při použití betonu.

Důležitým faktorem pro prodloužení životnosti komunikace v okolí objektů je jejich správné vyrovnání. Pro tyto účely dodáváme prvky, které umožňují regulovat výšku a sklon těchto objektů. Pro výškové vyrovnání jsou k dispozici prvky výšky 10 – 150 mm a DN 320 -900 mm. Pro nastavení sklonu můžete využít šikmé ploché prvky, které mají v celém rozmezí dodávaných DN tloušťku 9 – 22 mm, šikmé zámkové DN 625 mm mají proměnnou výšku 30 – 60 mm.

Systém Aquion TVRT eliminuje známé příčiny poruch spojené s ukládáním poklopů, poklůpků a vpustí  do betonu nebo na betonové prvky.

Dodáváme také vyrovnávací prstence a vodící prstence pro plovoucí poklopy.

Plastové prvky se spojují trvale pružným tmelem, bez použití mokrých procesů. Okamžitě po sestavení mají únosnost odpovídající třídě dopravního zatížení D. Při opravách i nové výstavbě odpadají prostoje způsobené technologickými přestávkami.  Systém Aquion TVRT má certifikát pro třídu dopravního zatížení D a je provozně vyzkoušený v ČR i zahraničí.

Konstrukce komunikace okolo kanalizačních poklopů, vodárenských poklůpků a uličních vpustí má při použití systému Aquion TVRT mnohonásobně vyšší životnost, takže nemusíte tak často tyto objekty opravovat a uspořené finanční prostředky můžete vložit do důležitějších věcí.

Velmi rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy a zašleme další detailní informace.

Více zde >>>

 

Související články