Ministerstvo životního prostředí připravuje ochranná pásma pro stromořadí

Ministerstvo životního prostředí v rámci připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny chystá zrovnoprávnění postavení stromořadí a technických sítí v ulicích českých měst. I pro vyšší bezpečnost by měly stromy stejně jako vodovody, kanalizace či elektrické a optické kabely mít své ochranné pásmo. Záměr novely nyní ministerstvo postupně projednává se všemi zainteresovanými partnery. Cílem je, aby novela mohla nabýt účinnosti začátkem roku 2025.

„Je nepřijatelné, že stromy kácíme a nesázíme za ně nové. Živá zeleň pomáhá městům a jejich obyvatelům za jakéhokoli počasí, samozřejmě nejvíc v době veder. Proto pracujeme na tom, aby se to změnilo, což je vzhledem ke klimatickým změnám stále naléhavější. Města musí být i v budoucnu příjemná pro žití. To je důvod, proč stromořadí musí mít ochranné pásmo stejně jako rozvody elektřiny, vodovody nebo plynovody.
V rozhodování o kácení stromořadí by podle chystané novely měla být zachována jednoduchá hierarchie priorit. V první řadě by měla být stromořadí zachována a nekácena, pokud to nelze, pak by měly být stromy s náležitou péčí nahrazovány v daném místě, případně v jiné vhodné lokalitě. V nejzazším případě budou moci stavebníci kompenzaci za pokácené dřeviny poslat do speciálního fondu obce. Vybrané peníze budou obce moci použít na zajištění péče o stávající stromy či novou výsadbu.“ 

Petr Hladík,ministr životního prostředí

Větší ochrana městských stromořadí

Městská zeleň, zvláště velké vzrostlé stromy, jsou zásadní pro zajištění stínu a chlazení v horkých dnech, protože zachytávají prach a tlumí hluk. Ministerstvo chce skrz připravovanou novelu posílit kompetence obcí jako správců zeleně, aby měly možnost pečovat o stromy především tam, kde přinášejí jejich občanům největší užitek.

Stává se poměrně často, že bez vědomí obcí jako správců veřejných stromořadí probíhají kolem stromů neodborně prováděné výkopy, které naruší kořenový systém. Strom pak začne postupně odumírat zevnitř a stane se pro své okolí nebezpečným, aniž by si toho někdo mohl všimnout. Zásahy do ochranného pásma stromořadí na veřejných prostranstvích by tedy do budoucna byly možné pouze se souhlasem a za podmínek stanovených obcí.

Nová pravidla pro kompenzace za kácení

Společně s vyšší ochranou uličních stromořadí hodlá ministerstvo zavést také transparentní pravidla kompenzací za kácení stromů pro stavebníky, aby je motivovalo k důkladnému zvážení rozsahu kácení, případně k provedení náhradní výsadby v blízkém okolí stavby.

Návrh změn nyní ministerstvo konzultuje s odborníky, zástupci hospodařících subjektů i dotčenými resorty. Během podzimních měsíců zahájí oficiální projednávání tak, aby návrh změn mohl být v prvním pololetí 2024 předložen vládě a následně Poslanecké sněmovně.

Ilustrační foto: Fons HeijnsbroekUnsplash

Související články