Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví pro hygienické požadavky na užitkovou vodu

Doporučení je podkladem pro budoucí právní úpravu, formou vyhlášky, která se nyní na jeho základě připravuje. Poskytuje technologickým firmám, zkušebním ústavům a investorům systémů užitkové vody informaci o chystané podobě závazných legislativních požadavků, aby se na ně mohli připravit. Orgánům ochrany veřejného zdraví (OOVZ) poskytuje toto doporučení odborné vodítko pro případy konzultací a dotazů, popř. jejich stanovisek a rozhodnutí opřených o hodnocení zdravotních rizik.

Toto doporučení se vztahuje na užitkovou vodu vyráběnou a používanou ve veřejných budovách (např. školských, zdravotních a kulturních zařízeních, úřadech, kancelářských budovách, letištích apod.), v provozovnách (např. ubytovacích zařízeních a výrobních zařízeních) a v bytových domech, kde je dodávána užitková voda jako součást podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby. Nevztahuje se na užitkovou vodu vyráběnou a používanou v soukromých obydlích (rodinných domech a objektech pro individuální rekreaci).

Věstník č. 16/2023 je k dispozici zde:

Ilustrační foto: Jan-WillemUnsplash

Související články