Ministerstvo zemědělství vyčlenilo 700 milionů korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a na prevenci před suchem

Obce se už nyní mohou začít registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace se budou přijímat od 19. března do 30. května. Obce si mezi sebe rozdělí 700 milionů korun poskytnutých Ministerstvem zemědělství.

„Je důležité zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody, a to i s ohledem na změnu klimatu a častěji se vyskytující sucha. Ministerstvo zemědělství proto pokračuje ve svých dlouhodobých programech na výstavbu i modernizaci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i na pořízení chytrých vodoměrů. Programy jsou určené pro obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti vlastněné obcemi, “ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Obce mohou prostředky čerpat ze čtyř výzev. „Podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III“ mohou využít obce do 2 tisíc obyvatel. V programu je připraveno 150 milionů korun. Za ně lze postavit nové vodovody, úpravny vod, vodojemy nebo nové zdroje pitné vody.

Celkem 250 milionů korun je přichystáno v „Podpoře výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.“ Žádat o dotace mohou obce, které chtějí postavit či dostavět hlavní kanalizační řady, případně i čistírnu odpadních vod.

Program „Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ je zaměřený na výstavbu skupinových vodovodů, navýšení kapacity vodojemů, zdrojů anebo propojování a posilování vodárenských soustav, aby bylo možné v suchých obdobích převádět vodu z míst, kde je jí dostatek, tam, kde chybí. Alokace pro tuto oblast je 290 milionů korun.

„Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ poskytne celkem 10 milionů korun obcím, které si chtějí na vodovodní síť instalovat chytré vodoměry za účelem snížení ztrát vody nebo regulace v oblasti s nedostatkem vody.

Žadatelé o dotace se mohou na Jednotném dotačním portále (JDP) pod záštitou Ministerstva financí registrovat už nyní. Samotné výzvy budou pro podávání žádostí dostupné od 10 hodin 19. března do 30. května, případně do vyčerpání přidělených prostředků.

Kompletní podmínky výzev jsou v k dispozici na stránkám MZe:

https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace

Podle údajů z poslední Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky bylo v roce 2022 zásobováno z vodovodů 10, 7 milionů obyvatel, tj. téměř 96 %. Délka vodovodních řadů dosáhla přes 81 tisíc kilometrů. Délka kanalizační sítě přesáhla 51 tisíc kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo v loni 9,191 milionů lidí, což je 87,3 % z celkového počtu obyvatel.

Související články