Pražské vodovody a kanalizace cvičily připravenost na ohrožení kritické vodohospodářské infrastruktury

Pražské vodovody a kanalizace připravily rozsáhlé cvičení pod názvem „HYG-TOXY 2023“, které simulovalo útok neznámou látkou na vodohospodářskou infrastrukturu v Praze, konkrétně na vodojemu Flora.

„Napadená“ akumulační nádrž má maximální objem 5 630 m3 a zásobuje přes 16 tisíc odběratelů na území Městských částí Praha 2, 3 a 10.

„V současné neklidné době musíme být připraveni na vše, tedy i na možné ohrožení dodávek pitné vody. Proto jsme toto cvičení připravili. Cílem bylo prověření postupů, komunikační kanálů a spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy, složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a dalších subjektů při zajištění ochrany kritické vodohospodářské infrastruktury na území metropole,“ sdělil generální ředitel PVK Petr Mrkos.

„Víme, že dnešní doba s sebou nese různá bezpečnostní rizika. Cílem potenciálních útočníků se někdy může stát i civilní infrastruktura. Jakkoliv si samozřejmě přejeme, aby se takový scénář v Praze nikdy neodehrál, tak je naší povinností být na něj připraveni. Proto jsem rád, že se takové cvičení konalo a natrénovali jsme si věci, u kterých doufáme, že je nikdy nebudeme muset použít v praxi,“ zdůraznil Michal Hroza, pražský radní pro oblast technické infrastruktury.

„Doufáme, že podobný scénář nikdy nenastane. A pokud ano, víme přesně, jak v takové situaci postupovat. Dnešní cvičení ukázalo, že v případě potřeby dokážeme všechny složky systému krizového řízení rychle zmobilizovat. Ověřilo také naši vzájemnou spolupráci a schopnost zajistit včasnou informovanost veřejnosti,“uvedl starosta Prahy 2 Jan Korseska, který je zároveň předsedou krizového štábu a bezpečnostní rady Prahy 2.

„Pitná voda může znamenat „slabé místo“ pro toho, kdo by chtěl účinně ohrozit životy nás všech. Proto je nutné ochraně vodáren věnovat zvláštní pozornost. Tahle společná cvičení záchranných složek a armády jsou nejúčinnějším způsobem, jak se připravit na zvládnutí reálné krize,“ řekl Michal Vronský, starosta Prahy 3.

Vodojem Flora, stejně jako další vodohospodářské objekty, je zabezpečen vícestupňově kombinací mechanických a elektronických prvků a je napojen na pult centrální ochrany.

PVK v rámci cvičení prověřily následující bezpečnostní postupy:

  • odstavení vodojemu při bezpečnostním incidentu
  • aktivaci Krizového štábu PVK
  • interní a externí informovanost
  • komunikaci s vedením skupiny Veolia
  • aktivaci náhradního zásobování pitnou vodou
  • aktivaci a provedení příslušných nápravných opatření

Dále pak v součinnosti se složkami krizového řízení:

  • zabezpečení místa bezpečnostního incidentu ve spolupráci s Policií ČR
  • ověření reakce bezpečnostních složek, které ve spolupráci s PVK, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a specialisty Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy provedly odebrání vzorků vody a jejich analýzy
  • koordinace při střežení objektů Armádou ČR

Na cvičení s PVK spolupracovaly Magistrát HMP, Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Policie ČR, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor HMP, Hygienická stanice HMP, Městská policie HMP a Český červený kříž.

Související články