Pražská vodohospodářská společnost vybrala v otevřeném výběrovém řízení generálního ředitele

Dozorčí rada Pražské vodohospodářské společnosti a.s. v čele s radním Michalem Hrozou zvolila v otevřeném výběrovém řízení, z deseti přihlášených kandidátů, Ing. Pavla Válka, MBA, členem představenstva s kvalifikací na výkon funkce generálního ředitele.

Současný předseda představenstva a generální ředitel PVS Ing. Pavel Válek, MBA, tak obhájil v otevřeném výběrovém řízení svou pozici a zůstává nadále ve vedení společnosti PVS.

Otevřené výběrové řízení bylo vyhlášeno 18. srpna 2023 a ve stanovené lhůtě do 18. září 2023 se přihlásilo deset uchazečů. Dozorčí rada po řádném projednání zvolila dne 1. 11. 2023 vítěze. „Byl to náročný proces, i s ohledem na velký počet uchazečů. Tímto krokem ale plníme náš politický závazek, že pozice ředitelů městských firem chceme obsazovat prostřednictvím otevřených výběrových řízení. PVS je jedna z klíčových pražských společností, spravujících infrastrukturu metropole. Čekají nás teď velké a složité projekty, jakými je rekonstrukce stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod nebo příprava městského Energocentra. I vzhledem k tomu jsem přesvědčen, že jsme opětovným výběrem pana ředitele rozhodli správně,“ uvedl Michal Hroza, předseda dozorčí rady PVS a radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu.

Související články