Aplikace VSVaK Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce (verze určená pro zpracovatele)

Aplikace VSVaK „Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce“ je určená pro zpracovatele a pro zpracování porovnání za rok 2020. Aplikace je ke stažení ve verzi 3.21.0.1.

Pro aktualizaci starší verze aplikace použijte soubor „Zaloha_aplikace_VSVaK_zprac.zip“. Soubor zkopírujte do adresáře s nainstalovaným VSVaKZprac a v průzkumníkovi ho rozbalte příkazem “Extrahovat vše”.

Pro instalaci aplikace VSVaKZprac na počítač, ve kterém není předchozí verze, použijte instalační balíček „Instalace_aplikace_VSVaK_zprac.msi“.

Dokument „Postup_instalace_nebo_aktualizace_VSVaK_zpracovatel.pdf“ popisuje postup při aktualizaci nebo instalaci aplikace VSVaK na počítač.

„Příručka aplikace VSVaK zpracovatel.pdf“ je uživatelská příručka aplikace VSVaKZprac.

„Způsob vyplňování tabulky č. 4 a tabulky č. 5.pdf“ popisuje způsob vyplňování tabulky č. 4 „Tvorba
a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku“ a tabulky č. 5 „Členění nákladové položky 4.3. Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti“.

Soubor „Formular_vlastnik.xlsx“ je formulář v Excelu pro údaje tabulky č. 4 „Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku“ a tabulky č. 5 „Členění nákladové položky 4.3. Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti“ pro jednoho vlastníka.

Přiložený instalační balíček vcredist_x86.exe si stáhněte pouze, pokud se po instalaci při spuštění aplikace objeví chybová hláška „Aplikaci nelze spustit, protože chybí knihovna“.

Stav k 21. 2. 2021.

VSVaK verze 3.21.0.1 datum 21. 2. 2021.

Přílohy

Související články