Havarijní novela vodního zákona jde do prvního čtení ve sněmovně

Novela vodního zákona představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo a jak má v případě havárie postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. Novelu schválila vláda v září tohoto roku.

Připravujeme podrobnosti po tiskové konferenci v úterý28. listopadu ve 14:00 hodin.

Související články