16. GDPR – ochrana osobních údajů

Zákony

101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů

89/2012 Sb.
občanský zákoník

40/2009 Sb.
trestní zákoník

418/2011 Sb.
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

480/2004 Sb.
o některých službách informační společnosti

181/2014 Sb.
o kybernetické bezpečnosti

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/680
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

2016/681
o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti