Novinky v technické normalizaci – květen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331)
kat.č. 514825
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria
pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu; (idt ISO 3834-1:2021);
Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro
volbu odpovídajících požadavků na kvalitu; Vyhlášena: Březen 2022

ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331)
kat.č. 514826
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 2:
Komplexní požadavky na kvalitu; (idt ISO 3834-2:2021); Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší
požadavky na jakost; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331)
kat.č. 514827
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 3:
Standardní požadavky na kvalitu; (idt ISO 3834-3:2021); Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní
požadavky na jakost; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331)
kat.č. 514828
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní
požadavky na kvalitu; (idt ISO 3834-4:2021); Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní
požadavky na jakost; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 1515-4 (13 1501)
kat.č. 514103
Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro
zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU; Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1515-4 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů pro zařízení
podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU; Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN 16767 (13 4030)
kat.č. 514859
Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury; Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16767 (13 4030) Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury; Vyhlášena: Říjen 2020

ČSN EN IEC 60445 ed. 6
(33 0160)
kat.č. 514840
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace –
Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů; (idt IEC 60445:2021);
Vydání: Květen 2022
S účinností od 2024-08-20 se zrušuje
ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci –
Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů; Vydání: Květen 2018

ČSN ISO 10466 (64 3147)
kat.č. 514222
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Zkušební metoda pro stanovení
odolnosti proti počáteční kruhové deformaci*); Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10466 (64 3147) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení
odolnosti proti počáteční kruhové deformaci; Vydání: Květen 2014

ČSN ISO 7432 (64 3151)
kat.č. 514223
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) –
Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec
včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním*); Vydání: Květen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 7432 (64 3151) Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody
zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů
s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním; Vydání: Říjen 2019

ČSN ISO 16075-3 (75 9023)
kat.č. 514683
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 3:
Součásti projektu pro opětovné využití pro závlahy; Vydání: Květen 2022

ČSN ISO 16075-4 (75 9023)
kat.č. 514875
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 4:
Monitoring; Vydání: Květen 2022

Změny ČSN

ČSN EN ISO 15875-3 (64 6413)
kat.č. 514862
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný
polyethylen (PE-X) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Prosinec 2004
Změna A2; (idt ISO 15875-3:2003/Amd.2:2021); Vydání: Květen 2022

ČSN EN ISO 15877-3 (64 6414)
kat.č. 514863
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný
polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Září 2009
Změna A2; (idt ISO 15877-3:2009/Amd.2:2021); Vydání: Květen 2022

ČSN EN ISO 15874-3 (64 6415)
kat.č. 514861
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) –
Část 3: Tvarovky; Vydání: Září 2013
Změna A2; (idt ISO 15874-3:2013/Amd.2:2021); Vydání: Květen 2022

ČSN EN ISO 21003-3 (64 6423)
kat.č. 514864
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3:
Tvarovky; Vydání: Duben 2009
Změna A1; (idt ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021); Vydání: Květen 2022

Opravy ČSN

ČSN EN 1401-1 (64 3172)
kat.č. 514853
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro
trubky, tvarovky a systém; Vydání: Leden 2020
Oprava 1; Vydání: Květen 2022 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 11296-4/A1
(64 6420)
kat.č. 514854
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými
na místě; Vydání: Prosinec 2021
Oprava 1; Vydání: Květen 2022 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313)
kat.č. 514264
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování+);
EN ISO 15614-12:2021; ISO 15614-12:2021; Platí od 2022-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování; Vydání: Únor 2015

ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331)
kat.č. 514265
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5:
Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na
jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4+); EN ISO 3834-5:2021;
ISO 3834-5:2021; Platí od 2022-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty,
kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle
ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4; Vydání: Leden 2017

ČSN EN 12516-2+A1 (13 3011)
kat.č. 514260
Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro
ocelové pláště armatur; EN 12516-2:2014+A1:2021; Platí od 2022-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12516-2 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové
pláště armatur; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN 877 (13 8110)
kat.č. 514259
Litinové potrubní systémy a jejich součásti pro odvod vody z provozů –
charakteristika a zkušební metody; EN 877:2021; Platí od 2022-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov –
Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti; Vydání: Březen 2001

Související články