Organizační pokyny

Místo konání

Kongresové centrum Allvet
Drnovice 115
683 04 Drnovice

GPS

49°15’20.9″N, 16°57’31.6″E

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek – vložné standard 6 655 Kč včetně DPH

(5500 Kč základ, 1071 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek – členové ČKAIT 5 871 Kč včetně DPH

(4852,07 Kč základ, 1018,93 Kč 21% DPH)
Sleva pro členy ČKAIT, kteří do přihláškového formuláře uvedou členské číslo.

Účastnický poplatek – města, obce a pracovníci státní správy 4 792 Kč včetně DPH

(3 960,33 Kč základ, 831,67 Kč 21% DPH)
Sleva pro zaměstnance MěÚ, OÚ a pracovníky státní správy (MZE, MŽP, vodoprávní úřady apod.)

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz vystavená faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Pro účastníky konference je zajištěna kapacita jedno a dvoulůžkových pokojů hotelu Allvet. Rezervace ubytování je zajišťováno dle data přijetí přihlášky. Účastníkům bude zasláno potvrzení o ubytování, organizační pokyny a další informace přímo do kontaktního e-mailu vyplněného v přihlášce.
V případě vyčerpání kapacity bude účastníkům akce nabídnuto alternativní ubytování v okolí.

Další možnosti individuálního ubytování:

Jednolůžkový pokoj 1 700 Kč včetně DPH/noc

(1545,45 Kč bez DPH, 154,55 Kč 10% DPH)

Dvoulůžkový pokoj 2 000 Kč včetně DPH/noc

(1818,18 Kč bez DPH, 181,82 Kč 10% DPH)

V ceně ubytování je zahrnuta příslušná DPH, místní poplatek a snídaně.

Parkování

Parkování je zajištěno jak na hotelových parkovištích pro ubytované účastníky, tak na nádvoří kongresového centra Allvet.

Dopravní spojení

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

Informace, přihlášky, ubytování, reklamní služby

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.

Zpět na hlavní stránku >>>