Organizační pokyny

Místo konání

Kongresové centrum Allvet
Drnovice 115
683 04 Drnovice

GPS

49°15’20.9″N, 16°57’31.6″E

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek – vložné standard 6 655 Kč včetně DPH

(5500 Kč základ, 1071 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek – členové ČKAIT 5 871 Kč včetně DPH

(4852,07 Kč základ, 1018,93 Kč 21% DPH)
Sleva pro členy ČKAIT, kteří do přihláškového formuláře uvedou členské číslo.

Účastnický poplatek – města, obce a pracovníci státní správy 4 792 Kč včetně DPH

(3 960,33 Kč základ, 831,67 Kč 21% DPH)
Sleva pro zaměstnance MěÚ, OÚ a pracovníky státní správy (MZE, MŽP, vodoprávní úřady apod.)

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz vystavená faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Účastníci konference mohou využít široké škály ubytovacích služeb ve Vyškově a okolí individuálně dle svého výběru. Organizátor ubytování nezajišťuje. V hotelech Atrium a Selský Dvůr je provedena předběžná rezervace kapacity pod heslem „OBNOVA“. Pro tyto hotely přijímá rezervace NON-STOP Recepce hotelu Atrium. +420 774 737 960, recepce@hotelatrium.eu

Hotel Atrium ***
Kroměřížská 4
Vyškov

Hotel Selský Dvůr ***
Cukrovarská 480
Vyškov

Další možnosti ubytování

Penzion Chalupa U městské brány ***
Masarykovo náměstí 21
Vyškov

Penzion Sirius ***
Svatopluka Čecha 200/1
Vyškov

Hotel Nemojanský Mlýn ***
Nemojany 38
Nemojany

Penzion Pohoda ***
Luleč 382
Luleč

Parkování

Parkování je zajištěno jak na hotelových parkovištích pro ubytované účastníky, tak na nádvoří kongresového centra Allvet.

Doprava

Pro pohodlnou a bezpečnou přepravu lze využít místních provozovatelů taxislužeb, ale i například služby Uber.
Taxi Vyškov
800 100 611

FALCOTAXI
777 999 959

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

Informace, přihlášky, ubytování, reklamní služby

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.

Zpět na hlavní stránku >>>