Povinnosti vlastníka a provozovatele VaK

6. června 2019
Hotel Mahler
Jihlava

Seminář je určen především pro vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu, které seznámí se základními povinnostmi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Účastníci budou seznámeni s požadavky legislativy pro výstavbu, provoz a obnovu vodovodů a kanalizací.

Součástí programu je také diskuze nad aktuálními problémy, které přinesla praxe a zavedení nové legislativy.

Program semináře
Organizační pokyny
Ubytování
Přihláška on-line