ČSN zdarma? Ano, ale jen některé!

Poslanecká sněmovna poněkud překvapivě náhle přikázala projednání příslušným výborům v pátek večer 21. února návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a také návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

První z návrhů může znamenat výrazný zvrat v nahlížení na technické normy a přístup k nim. Obecně platí, že ČSN nejsou doposud právně závazné. Je to z toho důvodu, že dle evropské legislativy je na technickou normu nahlížet jako na autorské dílo, které ve všech případech podléhá zpoplatnění. Z tohoto důvodu je česká technická norma z pohledu práva nezávazná, nicméně je dotčená osoba v případě mimořádné události, nehody, nebo havárie, kdy dojde ke škodám na majetku, úrazům a ztrátám na životech je zhotovitel, opravce, provozovatel, apod. před soudem povinen prokázat, že jím zvolené technické řešení problému je stejné, nebo lepší, než daná technická norma specifikuje.

Technická norma může zacházet do podstatně větších detailů, než jakýkoliv jiný právní předpis. Proto může vláda ČR učinit dle Legislativních pravidel vlády učinit právně závaznou formou výlučného odkazu. Taková norma pak musí být k dispozici veřejnosti zdarma, v souladu s ústavou ČR, což naopak evropské právo striktně vylučuje. Tato „Hlava22“ má být odstraněna právě v návrhu zákona o technických požadavcích na výrobky tak, že právně závazným technickým normám bude zajištěn bezplatný přístup na základě tzv. sponzorovaného přístupu.

V praxi tak budou vybrané ČSN k dispozici pro veřejnost zdarma tak, že příslušné ministerstvo, nebo jiný dotčený státní orgán, provede paušální platbu ÚNMZ (v návrhu zákona je specifikována maximální výše paušálního poplatku na 24 000 000 Kč za rok).

Podrobnější informace o tomto celkem průlomovém návrhu uveřejnil náš partnerský portá www.technicka.zarizeni.cz

Související články