Doporučení pro správný výběr sorbentu

Jak nejšetrněji, nejlépe a nejefektivněji zachytit a odstranit úniky kapalin v různých průmyslových provozech? Při výběru správného sorbentu za účelem likvidace úniku je nutné zohlednit několik základních faktorů. Širokou nabídku sorbentů nabízí společnost Manutan, přední dodavatel produktů pro bezpečnost nebo úklid.

1. Pravidelná údržba, nebo náhodný únik

Při údržbě strojů a zařízení je vhodné používat takové sorbenty, které garantují dobrou absorpci a schopnost zadržovat kapalné látky. Díky ochranným vrstvám jsou odolnější proti opotřebení. Lze použít například archy, role vyrobené technologií SM, SMS, CMC nebo také hady, polštáře a bariéry, které jsou složeny z kousků celulózy, polypropylenu a jsou umístěné v ochranné netkané textilii.

Při náhodném úniku musí sorbenty umožnit ohraničení zasažené oblasti a v co nejkratším čase absorbovat uniklé látky, aby se zabránilo škodám na zdraví, životním prostředí nebo majetku. V tomto případě se používá kombinace bariér a hadů s rolemi a archy typu meltblown či granulovanými sorbenty.

2. Intenzita pohybu osob a strojů

Do míst se střední intenzitou pohybu osob a strojů je nutné zvolit role nebo archy s technologií SM, případně CMC. Pro území a prostory s vysokou intenzitou tranzitu jsou určené produkty s technologií SMS. Sorbenty pro rušnější provozy a místa jsou odolnější proti otěru a roztržení a po úplném nasycení se netřepí a nevytvářejí útržky materiálu. Zajišťují tak suchý a bezpečný povrch.

3. Druhy absorbovaných kapalin

Pro absorpci vody, olejů, látek ropného původu, chladicích kapalin nebo rozpouštědel se používají univerzální sorbenty (hydrofilní a olejofilní). S agresivními chemickými látkami si však neporadí. Další kategorií jsou sorbenty (olejové a hydrofobní) absorbující oleje a ropné uhlovodíky. Tyto produkty nejsou vhodné pro použití za přítomnosti vody a agresivních chemických látek. Poslední skupinou jsou sorbenty absorbující chemické a nebezpečné látky, jakou jsou kyseliny, zásady a žíravé prostředky.

4. Ochrana podkladní vrstvy

Sorbenty se speciální vrstvou chrání podklad, na kterém se instalují. Jsou to například produkty vyrobené technologií SMS, CMC nebo SM, které mají kromě absorpční polypropylenové vrstvy také ochrannou vrstvu z netkané textilie.

Technologie:

  • SM se skládá z nižší vrstvy vláken absorpčního polypropylenu a horní vrstvy z ochranné netkané textilie, získané speciálním zpracováním polypropylenu,
  • SMS se skládá z vnitřní vrstvy vláken absorpčního polypropylenu a 2 vnějších vrstev z ochranné netkané textilie, získané speciálním zpracováním polypropylenu,
  • CMC se skládá z vnitřní vrstvy vláken absorpčního polypropylenu a 2 vnějších vrstev z ochranné netkané textilie, získané speciálním zpracováním polypropylenu.

Související články