Vydané ČSN – Prosinec 2017

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN ISO/IEC 17021-3 (01 5257)
kat.č. 503710
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality; Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (01 5257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality; Vydání: Říjen 2014

ČSN EN ISO 9227 (03 8132)
kat.č. 503664
Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou;
(idt ISO 9227:2017); Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou; Vydání: Prosinec 2012

ČSN P CEN/TS 1453-2 (64 3191)
kat.č. 503927
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod na prokazování shody; Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ENV 1453-2 (64 3195) Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod na prokazování shody; Vyhlášena: Srpen 2001

ČSN EN 13257 (80 6157)
kat.č. 503736
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů; Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13257 (80 6157) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů; Vyhlášena: Únor 2017
S účinností od 2018-07-31 se zrušuje
ČSN EN 13257+A1 (80 6157) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů; Vydání: Srpen 2015

ČSN EN 13265 (80 6158)
kat.č. 503738
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů; Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13265 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů; Vyhlášena: Únor 2017
S účinností od 2018-07-31 se zrušuje
ČSN EN 13265+A1 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů; Vydání: Únor 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13480-4 (13 0020)
kat.č. 503090
Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž; Vydání: Listopad 2013
Změna A4; Vydání: Prosinec 2017

Související články