VAK Beroun dokončuje druhou etapu obnovy ocelového přivaděče pod tělesem dálnice D5

Z Prahy na Berounsko a Hořovicko přivádí pitnou vodu 44 km dlouhý ocelový přivaděč. Byl stavěn v sedmdesátých letech minulého století a tak jej jeho vlastník, naše dceřiná společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., začal postupně obnovovat. Právě se dokončuje druhá etapa, která spočívá ve vložkování potrubí pod tělesem dálnice D5 nedaleko sjezdu na Zdice a Bavoryni. 

 „Přivaděčem je dodávána voda téměř 70 tis. obyvatel západní části Středních Čech, denně jím proteče na deset tisíc metrů krychlových pitné vody. Je to naše nejdůležitější část infrastruktury,“ říká Roman Badin, technický ředitel VAK Beroun. „Téměř deset let probíhala detailní diagnostika potrubí, abychom mohli dobře naplánovat postup obnovy. Sanovat potrubí musíme po částech, abychom zachovali dodávku vody a také z důvodu zajištění peněz na obnovu,“ dodává. Výměna celé trasy potrubí bude stát více než půl miliardy. V první etapě bylo rekonstruováno zhruba 1200 metrů, nyní se jedná o úsek přes 300 metrů. Součástí je podchod pod dálnicí, kde je potrubí zdvojené, takže celková délka vyměněného potrubí bude téměř půl kilometru. Tato etapa vyjde vodohospodáře na 21 miliónů korun.

 „Původní ocelové potrubí se musí na sanaci připravit důkladným odstraněním korozivních nárůstů na vnitřním povrchu potrubí tak, aby vnitřek trubky byl zcela hladký. Pak se tažným zařízením protáhne předem svařené polyetylénové potrubí takzvanou redukční čelistí o menším průměru, než je původní trubka,“ popisuje technologii sanace Roman Badin. Takto zmenšené plastové potrubí se zavlékne do ocelové trubky. Využívá se zde efektu tvarové paměti, protože plastová trubka se vrátí do původního rozměru a zcela se k oceli zevnitř přimkne.

 Přivaděč není jen samotná trubka, jedná se o celou soustavu, kterou tvoří také různé šachty s uzavíracími, odvzdušňovacími a odkalovacími armaturami. Nedílnou součástí jsou vodojemy. VAK Beroun v uplynulých 10 letech rekonstruoval vodojemy Jinočany, Loděnice, Vráž, Beroun, Králův Dvůr, Zdice a přečerpávací stanici s vodojemem v Praskolesích.

 Celá stavba probíhá za plného provozu. Než byl sanován první průchod tělesem dálnice, bylo zde nataženo provizorní potrubí, kterým se dopravovala voda za místo stavby. Nedošlo tak k žádným odstávkám vody.

Zdroj: Energie AG Bohemia
Ilustrační obrázek: archiv redakce

Související články