Normy pro vodní hospodářství dostupné zdarma formou sponzorovaného přístupu

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam sponzorovaných ČSN

Aktualizace k 31. 8. 2021

ČSN 75 2106-1
Kat. č.: 500647
Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně
Vydána: 8.2016

ČSN 75 5401
Kat. č.: 509660
Navrhování vodovodního potrubí
Vydána: 3.2020

ČSN 75 5409
Kat. č.: 92273
Vnitřní vodovody
Vydána: 2.2013

ČSN 75 5411
Kat. č.: 75330
Vodovodní přípojky
Vydána: 9.2017 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 503159)

ČSN 75 5490
Kat. č.: 62439
Stavby pro hospodářská zvířata – Vnitřní stájový vodovod
Vydána: 11.2001

ČSN 75 6081
Kat. č.: 77855
Žumpy
Vydána: 4.2007

ČSN EN 1610
Kat. č.: 502331
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Vydána: 4.2017

ČSN 75 6190
Kat. č.: 62800
Stavby pro hospodářská zvířata – Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky – Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Vydána: 6.2004 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 69649)

ČSN EN 12056-3
Kat. č.: 61409
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet
Vydána: 5.2003 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 66655)
Vydána: 1.2014 Změna : Z2 (Katalogové číslo: 94541)

ČSN EN 12056-2
Kat. č.: 61410
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet
Vydána: 11.2001 Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 63306)
Vydána: 5.2003 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 66654)

ČSN EN 12056-1
Kat. č.: 61011
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Vydána: 5.2003 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 66653)

ČSN 75 6760
Kat. č.: 94461
Vnitřní kanalizace
Vydána: 10.2015 Změna : Z1 (Katalogové číslo: 98507)

ČSN 75 6790
Kat. č.: 62440
Stavby pro hospodářská zvířata – Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv – Vnitřní stájová kanalizace
Vydána: 11.2001

Související články