Vypracování finančního modelu a finanční poradenství

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro stanovení cen pro vodné a stočné

Nástroj pro stanovení cen pro vodné a stočné (dále jen „Vyrovnávací nástroj“) byl zpracován společností Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen „Konzultant“) na základě požadavku Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP“) v rámci projektu Vypracování finančního modelu a finanční poradenství. Odráží podmínky popsané v dokumentu Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 (dále jen „Podmínky přijatelnosti“). Očekává se, že Vyrovnávací nástroj bude používán pro takzvaný „oddílný“ model provozování, kde vlastníci majetku vodohospodářské infrastruktury ( dále jen „Vlastníci“, a v jednotném čísle „Vlastník“) očekávají čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“) v letech 2007-13.

Tento manuál k Vyrovnávacímu nástroji (dále jen „Manuál“) poskytuje (i) soubor pravidel k použití jako východisko nastavení tarifů, přizpůsobený primárně pro existující smlouvy (dále jen „Pravidla“); a (ii) návod jak používat samotný Vyrovnávací nástroj, vytvořený v aplikaci MS Excel,
který ztělesňuje tato pravidla. Vyrovnávací nástroj je nástrojem pro následnou (ex-post) úpravu tarifů na základě původního plánu (ex-ante), který je vytvořen ve „Finančním modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen „Model ex ante“), který byl prvním klíčovým výstupem podle shora uvedeného požadavku MŽP. Oba modely se tak vzájemně doplňují a měly by být používány společně. Oba prvky jsou nutné k splnění všech požadavků § A.1.1.b Podmínek přijatelnosti.

Související články