Právo na osazení vodoměru

Výklad MZe č. 20 [k § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích].

Dotaz:

Žádost o výklad problematiky týkající se osazení vodoměru. Je možné, ve vztahu k ustanovení § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžadovat právo na osazení vodoměru a za jakých podmínek?

Výklad:

Odběratel nemůže vlastníkovi vodovodu, popř. jeho provozovateli, je-li k osazení vodoměru vlastníkem zmocněn, bránit v osazení vodoměru, který je primárně stanoveným měřidlem množství dodané vody podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Pouze v odůvodněných případech může vlastník vodovodu, popř. jeho provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, se souhlasem odběratele stanovit jiný způsob určení množství dodané vody.

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoví, že osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel.

RNDr. Pavel Punčochář
vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství

Související články