VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. chystá osadit během šesti let 43 tisíc dálkově odečítaných vodoměrů

Jeden z nejrozsáhlejších projektů, který se dotkne v podstatě každé domácnosti, chystá v současné době VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v okrese Brno-venkov. V letošním roce totiž začíná plošná instalace dálkových odečtů vodoměrů, a to na 43 tisících vodovodních přípojek.

„Tento projekt je výsledkem dlouholeté komunikace se svazky měst a obcí, které jsou vlastníky vodovodní infrastruktury. Tento významný počin bude stát mezi 110 – 140 mil. Kč a bude trvat šest let. Po mnoha letech zkoumání a testování těchto nových technologií se jedná o započetí významné etapy modernizace a technologického rozvoje,“ uvedl k projektu ředitel divize Brno-venkov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Ivan Vavro. Náklady na instalaci nové technologie budou hradit vlastníci vodovodů a kanalizací, tedy svazky měst a obcí, přenos dat pak VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Speciální odečtové hlavice  se již postupně instalují na mechanické vodoměry v domácnostech i firmách, vždy tam, kde probíhá pravidelná výměna vodoměru, jež je nutná každých šest roků. Pro odběratele vody instalace těchto technologií přinese řadu výhod. „Nebude například již třeba, aby odečítači chodili kontrolovat vodoměry do domů, nebudeme tak narušovat lidem soukromí. Zákazníci zároveň budou mít aktuální informace o zvýšených spotřebách v domácnosti a včas se tak dozví o případné havárii a úniku vody,“ vysvětlil výhody modernizace ředitel divize Ing. Ivan Vavro. Provozovatelé vodovodních sítí se totiž často setkávají s tím, že lidé až z vysoké částky na faktuře zjistí, že v jejich nemovitosti došlo vlivem poruchy k úniku vody.

Všechna potřebná data, grafy spotřeby a další informace z jejich odběrných míst zákazníci naleznou na zákaznickém portálu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Přihlásit k němu je možné na webových stránkách společnosti na odkazu https://crm.vodarenska.cz/VAS_BV/.  „Kromě aktuálních informací z dálkových odečtů na tomto portále naši zákazníci naleznou veškeré informace a prostor pro komunikaci s naší společností včetně přehledu vystavených faktur a záloh pro odběrné místo, přehled provedených odečtů, ale také svoji smlouvu k odběrnému místu nebo cenu za vodné a stočné v jejich lokalitě,“ doplnil Ing. Ivan Vavro.

Divize Brno-venkov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., zásobuje pitnou vodou 131 tisíc obyvatel na Tišnovsku, Šlapanicku, Ivančicku, Rosicku, Bílovicku a Židlochovicku. Její působnost částečně zasahuje i do okresu Břeclav. Stará se o víc jak 1 tisíc kilometrů vodovodní sítě a dalších téměř 900 kilometrů kanalizační sítě.

Související články