Návrh nařízení v přenesené pravomoci k Hnojivým výrobkům EU – sladění kritérií biologické rozložitelnosti polymerů s omezením nařízení REACH týkajícím se mikroplastů.

Cílem této iniciativy je zavést u hnojivých výrobků EU stejná kritéria biologické rozložitelnosti pro polymery (jiné než nátěrové hmoty a látky zadržující vodu), jaká jsou stanovena omezením záměrně přidávaných mikroplastů ve vnitrostátních hnojivých výrobcích stanoveným v nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). Zavádí rovněž další technické změny.

V příloze naleznete dokumenty – v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

  • EU 26_24 EK Návrh nařízení – 3a delegated regulation coating agents
  • EU 26_24 EK Příloha – 3b ANNEX coating agents
  • EU 26_24 EK Návrh nařízení – 1 delegated Regulation CMC 1
  • EU 26_24 EK Návrh nařízení – 3a delegated Regulation mulch films
  • EU 26_24 EK Příloha – 3b ANNEX mulch films
  • EU 26_24 EK Návrh nařízení – 4 delegated Regulation CMC 11
  • EU 26_24 EK Návrh nařízení – 5a delegated Regulation miscellaneous
  • EU 26_24 EK Příloha – 5b ANNEX miscellaneous

Související články